CHP Sant Feliu Fem15 0 0 H.C. Palau Plegamans
08/03/2020 - 10:30
pavelló municipal Francesc Cassart