2003, abril, Revista Sport Comarcal, especial C. H. Sant Feliu