Presentació equips Club, dissabte 6 de desembre 2014