CODIC 2018 (Galeria 02) – Divendres 30 març 2018 – Xarxes socials