Història. 1977 construcció nova pista descoberta, actual pavelló Francesc Cassart i Roca