Reducció de quotes

Bona tarda,

En la situació actual en la que les activitats es veuen afectades per les restriccions sanitaries, la Junta ha decidit aplicar una reducció del 50% en la quota de novembre. Aquest pagament permetrà cobrir els costos de les activitats que s’han realitzat, amb un excedent en previsió de la represa quan sigui possible. En el cas que durant el aquest mes no es pogués reprendre l’activitat, aquest excedent quedarà a compte fins que les restriccions permetin la represa.

Agraïm la vostra compresió i esperem poder continuar les activitats ben aviat.

Salutacions,

CHP SANT FELIU

www.chpsantfeliu.cat

Tags: