Reportatge de TV del partit amb CH Lloret de dissabte passat