OKPRIMERA – L’equip va agafant forma. Els que segueixen…..